eu logos

Unia Europejska

 

STAKOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje następujące projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:

 

PROJEKT INWESTYCYJNY:

Umowa o dofinansowanie nr RPPM.02.02.01-22-0088/17 z dnia 12.12.2017r. (pobierz)

Umowa o dofinansowanie nr RPPM.02.02.01-22-0089/17 z dnia 12.12.2017r. (pobierz)

Zapraszamy Do kontaktu

ul. Lipowa 9
77-133 Tuchomie

biuro@stakom.biz

+48 59 821 59 95

Pełny kontakt